Dnevno, uz odgodu od 3 dana  


Dan transakcije Dan obrade
Dan namirenja
Ponedjeljak
Utorak
Četvrtak
Utorak
Srijeda 
Petak 
Srijeda
Četvrtak
Ponedjeljak
Četvrtak
Petak
Utorak
Petak
Ponedjeljak
Utorak
Subota
Ponedjeljak
Utorak
Nedjelja
Ponedjeljak
Srijeda 

Dnevno, uz odgodu od 7 dana  

Dan transakcije
Dan obrade
Dan namirenja
Ponedjeljak
Utorak
Sljedeći utorak
Utorak
Srijeda 
Sljedeće srijede
Srijeda Četvrtak
Sljedeći četvrtak
Četvrtak
Petak
Sljedeći petak
Petak
Ponedjeljak
Sljedeći ponedjeljak
Subota
Ponedjeljak
Sljedeći ponedjeljak
Nedjelja
Ponedjeljak
Sljedeći ponedjeljak

Tjedno,  srijedom  


Dan transakcije
Dan obrade
Dan namirenja
Ponedjeljak
Utorak
Iduće srijede
Utorak
Srijeda 
Iduće srijede
Srijeda
Četvrtak
Sljedeće srijede
Četvrtak
Petak
Sljedeće srijede
Petak
Ponedjeljak
Sljedeće srijede
Subota
Ponedjeljak
Sljedeće srijede
Nedjelja
Ponedjeljak
Sljedeće srijede

Ostale naknade

Naknada za konverziju valute
1,5%  
Dodatna naknada za MOTO transakcije
0,5%    
Naknada za „Global Wholesale Program” transakcije
2,9%    
DCC – Ugovorni partner(trgovac) će primiti od svake DCC transakcije2 
 1,0%    
Minimalna mjesečna naknada za uslugu3
75      HRK 
Naknada za registraciju TPP-a
0   HRK + trošak kartične sheme
Naknada za Chargeback/Opoziv plaćanja 
112   HRK
Naknada za arbitražu   743   HRK + trošak kartične sheme
Naknada za registraciju rizičnog trg.  743   HRK po godini + trošak kartične sheme
CMM izvješće naknada4 372   HRK + trošak kartične sheme
ECM izvješće naknada 5
 743   HRK + trošak kartične sheme

 

Kamata

"kamata zbog negativnog stanja" 10,90%

Zatezna kamata sukladna odluci Islandske narodne banke 

1Naknada je primjenjiva samo za ugovorne partner koji sudjeluju u Mastercardovom „Global Wholesale programu (B2B)”, više informacija

2DCC: Dynamic Currency Conversion. (hrv. dinamička konverzija valute). U slučaju korištenja ove usluge, ugovorni partner (trgovac) će primiti gore navedeni postotak od svake DCC transakcije

375 HRK je minimalna naknada koji ugovorni partner plaća prema ugovorenom postotku naknade za kartične transakcije, ova naknade ne uključuje naknadu za najam terminala ili druge fiksne naknade

4CMM = Mastercard chargeback nadgledani trgovac

5ECM = Mastercard prekomjerni chargeback trgovac

 

Naknade za Interchange ++

Ove naknade primjenjive su samo za klijente sa Interchange ++ cjenikom

Naknada za uslugu/prihvat: u skladu sa Ugovorom o prihvatu

Interchange (međubankarska naknada)Naplaćuje se u skladu sa naknadama kartičnih/platnih shema:

Trošak kartičnih/platnih shema:

Minimalni iznos namirenja

Namirenje neće biti na datum izračuna prema učestalosti namirenja ako vrijednost namirenja  nije veća od 10 EUR. Datum plaćanja biti će odgođeno dok se ne ostvari minimalni iznos obračuna.